White logo - no background.png

RODO

Szanowni Państwo, 

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, a więc także i 
w Polsce, obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

W związku z powyższym, chcielibyśmy przekazać Państwu podstawowe 
informacje na temat przetwarzania Waszych danych (dane osobowe oraz adres email i nr telefonu) których administratorem jest: Event Boutique, ul. Lubelska 2b/1, 08-400 Garwolin.
NIP 826 202 99 02 


Możecie się z nami skontaktować: 

* pod numerem telefonu: +48 503 189 677
* wysyłając nam e-mail na adres biuro@eventboutique.pl
* lub korzystając z adresu korespondencyjnego: 

Event Boutique, ul. Lubelska 2b/1, 08-400 Garwolin


Przetwarzanie przez nas danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania 
Umowy. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu końca realizacji zlecenia lub odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 
W toku przetwarzania Waszych danych możemy przekazywać je naszym 
pracownikom mającym stosowne upoważnienia. 

 

Każdemu Klientowi przysługują następujące prawa: 

* dostępu do danych 
* poprawiania danych 
* żądania usunięcia danych 
* ograniczenia przetwarzania danych 
* a także do przenoszenia danych oraz do złożenia skargi do 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 


Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z usług. 
Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane. 

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.